начало актуално списание библиотека контакти

Брой 6 - изтегли .pdf

Виж превю на броя

тематична линия в броя
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА


Предизвикателството
на Бъкминстър Фулър:

“Да направим така, че светът да заработи за сто процента от човечеството в най-кратки срокове чрез спонтанни сътрудничества без екологични щети или в ущърб на когото и да било.

~~~

Време е вече мъдреците да бъдат събудени в нашия душевен и мисловен свят. И точно това върши Лъчът на науката – петият лъч от основата на изграждането на Всемирната цивилизация, в която безспорно най-съвършеното творение е човекът.
*
В Откровението е казано, че сами ще си светим. А кой свети? Бог! Човекът като еволюирал бог!

– Ваклуш Толев,
из сп. НУР, 1/97

 

Брой 5 - изтегли .pdf

Виж превю на броя

тематична линия в броя
РАЗБИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ


Тялото никога не е болно или здраво, защото то е само проводник на инфор-мацията, изпращана от съзнанието.
От тази гледна симптомите могат да бъдат разглеждани като физически израз на психически конфликти, които чрез своята символика са способни “да демаскират” съответния проблем на пациента.
Ако хората престанат да тълкуват събитията в заобикалящия ги свят и своята собствена съдба, тяхното съществуване затъва в маловажност и безсмислие. За да може да се обясни нещо, са нужни координати извън онази плоскост, в чиито рамки се проявява процесът, който искаме да обясним. Събитията, произ--тичащи в материалния и абстрактния свят, стават обясними само тогава, когато при интерпретирането им се привлече една метафизична система от връзки и съотношения. Едва когато видимият свят на формите “стане иносказателен” (Гьоте), той се изпълва със смисъл и значение за хората. Както буквите и цифрите са формални носители на една скрита зад тях идея, така и всичко видимо, всичко конкретно и функционално е само израз на дадена идея и по такъв начин – посредник към невидимото. За по-кратко можем да наречем двете области форма и съдържание. Съдържанието намира израз чрез формата, затова формите също са особено важни.

– Торвалд Детлефсен и Рюдигер Далке,
из “Болестта като път”

 

Брой 4 - изтегли .pdf

Виж превю на броя

тематична линия в броя
ВЪЗПИТАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО


~ ~ ~

“Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а богове!”

– Ваклуш Толев

~ ~ ~

По онова време аз се чувствах пълен с нови идеи и заминавах за моя роден град, за да работя с деца, преживели тежки травми. Струваше ми се, че зная как такива деца могат да преодолеят болезнените реакции и патологичните отклонения, които им пречеха да водят нормален живот. С течение на времето обаче установих, че методът ми се проваля. Наложи ми се да призная собственото си невежество. За мен си оставаше загадка по какъв начин хората биха могли да се освобождават от своето минало.
Когато сега се обръщам назад към изминалите шест години, струва ми се, че този опит не е бил напразен. И все пак имах потребност да стигна по-далеч в търсенията си. Но в каква посока? Как бих могъл да го постигна?

– Джеймс Редфийлд,
из “Селестинското пророчество”

 

 

Брой 3 - изтегли .pdf

Виж превю на броя


тематична линия в броя
"БЪЛГАРИЯ – ЕДИНСТВО
В ДВОЙНА ПЛЪТ”

– Пенчо Славейков, "Кървава песен"

~ ~ ~

“Българската земя е утробата на европейската култура и в бъдеще България ще бъде духовен санаториум
на Европа.”

– проф. Хари Салман, Холандия

~ ~ ~

"Единственият народ на планетата, който не може да живее нито миг без Небе, е българският!"

Ваклуш Толев

 

 

Брой 2 - изтегли .pdf

Виж превю на броя

тематична линия в броя
МУЗИКА И СИНХРОННОСТИ

“Нормално е когато си известен хората да ти се радват, но ако постоянно те спират – идва в повече. Аз си спомням, бил съм на 6 години, връщахме се с нашите от Русия и в съседното купе беше Стефан Данаилов. Баща ми седна до него и си говориха, а аз съм седял четири часа пред купето с лист и молив за автограф. Тогава той ми написа: “С пожелание за звездни мигове!” А след време неговият доведен син – Росен Цанков, ме откри за телевизията. Ето, в момента настръхвам. И нещо още по-фрапиращо – като малък постоянно седях при баба ми, която ми четеше книжки с приказки, смеехме се, галеше ме и бях щастлив. Номерът на телефона в къщата й е номерът на Росен Цанков, само дето неговият има три осмици отпред. Направо не е истина!”

– Део за сп. Night, февруари 07

 

Изтегли .pdf нa отпаднали материали: 1 , 2 и 3

 

Сигнален брой, 1 - изтегли .pdf

Виж превю на броя

тематична линия на броя

ИЗКУСТВО И ВОДАЧЕСТВО

Постепенно Дан Осман се превръща в много сериозен катерач. Туровете, направени от него, стават известни сред катерачните среди като много красиви и изчистени... В последвалите години Дан развива своя собствена система за “свободно падане”. Много от установките му за скачане са изградени от големи тролеи като въжето за скачане е закрепено в определена точка по дължината на тролея. Той измисля много сложни системи на закрепвания, които да абсорбират все по-големите натоварвания от скоковете. Приятелите му твърдят, че сложните схеми на неговите системи са като произведения на изкуството.

– Иво Калушев

 

     
Copyright © Ентусиаст™, EnTheos Media Group Ltd. | началоактуалносписаниебиблиотекафорумконтактиреклама